Ana sayfa » Türk Harf Devrimi Haftası Ne Zaman?
BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR

Türk Harf Devrimi Haftası Ne Zaman?

Cumhuriyetin kurulmasıyla Atatürk dil reformunu milliyetçi programın önemli bir parçası haline getirdi. Ülkemizde 1-7 Kasım arası ''Türk Harf Devrimi Haftası'' olarak kutlanmaktadır.

Cumhuriyetin kurulmasıyla Atatürk dil reformunu milliyetçi programın önemli bir parçası haline getirdi. Amaç daha çok Türkçe ve daha az Arapça, Farsça ve İslâmî olan bir dil üretmek; yani daha modern, pratik ve hassas olanı ve öğrenmesi daha az zor olanı. Cumhuriyetçi dil reformu hem sözlü hem de yazılı dili ciddi bir şekilde değiştirmeyi gerektirdi. Bu süreç, iki temel strateji – yeni bir alfabenin benimsenmesi ve kelime haznesinin saflaştırılması yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Mustafa Kemal Paşa 1 Kasım 1928’de Latin esasından alınan harfleri Türk milletinin yeni alfabesi olarak benimsemiştir. Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer veren bu yeni alfabe “Türk Harfleri” adıyla 1353 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Bu nedenle ülkemizde 1-7 Kasım arasıTürk Harf Devrimi Haftası olarak kutlanmaktadır.

Türk Harf Devrimi Tarihçesi

Osmanlı İmparatorluğu içinde, Türkler sadece çok sayıda dil ve etnik gruptan oluşmuştu. Nitekim iktidardaki seçkinler için Türk kelimesi kabadayılık ve cüretkârlık gösterdi. Medeni, askeri ve dini seçkinlerin üyeleri, Arapça, Farsça ve Türkçe’nin bir karışımı olan Osmanlı Türkçesinde işlerini konuşturup yürüttüler. Arapça, din ve din hukukunun temel diliydi. Fars, sanat, rafine edebiyat ve diplomasi diliydi. Resmi düzeyde, Osmanlı Türkçesi genellikle sadece imparatorluğun idaresine ilişkin konularda kullanılmıştır. Osmanlı Türkçesi sadece Arapça ve Farsçadan kelime hazinesi elde etmekle kalmamış, aynı zamanda bu dillerin tüm sözlerini ve söz dizimsel yapılarını da kaldırmış ve Osmanlı diline dahil etmiştir.

Osmanlı Türkçesinde çok sayıda dilsel etki yazım ve yazımda zorluklara neden olmuştur. Kurucu bölümler – Türkçe, Farsça ve Arapça – sırasıyla Ural-Altay, Hint-Avrupa ve Semitik olmak üzere üç farklı dil ailesine aittir ve yazı sistemi sadece Semitik’e uyar. Fonolojik, gramer ve etimolojik ilkeler üç aile arasında oldukça farklıdır. Bu nedenlerden ötürü, on dokuzuncu yüzyıldaki modernist aydınlar, dil reformu çağrısı yapmaya başladılar. Daha kolay Türkçe okuma ve yazma ve daha kolay Türkçe içeren bir dil savundular. Bu nedenle Türk dil reformunun ilkesi, 1839-78 dönemi reformlarına sıkı sıkıya bağlıydı. Daha sonra on dokuzuncu yüzyılda, dil reformu politik bir sorun haline geldi. Türk milliyetçileri halkı bölmek yerine birleştirecek bir dil aradılar. Ziya Gökalp’in (d. 1924) yazılarında Türk milliyetçiliği, Türk olanları dil ve etnik köken ile birleştiren güç olarak sunulmuştur.

Yazar Hakkında

ÖĞRETMEN

22 yıllık öğretmenlik deneyimi bulunan Masal GAZİOĞLU'nun son projesi http://www.ogretmenogrenci.com/ sitesidir. Sitede de baş yazar olarak görev yapmaktadır.

Yorum Ekle

Yorum göndermek için buraya tıklayın