Ana sayfa » Dünya Felsefe Günü Ne Zaman?
BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR

Dünya Felsefe Günü Ne Zaman?

Dünya Felsefe Günü, felsefi düşüncenin önemini kutlayarak tüm dünyadaki insanları felsefi miraslarını birbirleriyle paylaşmaya teşvik etmektedir. Her yıl Kasım ayının 3. perşembe günü kutlanır.

Felsefe, gerçekliğin ve varoluşun doğası, bilinmesi mümkün olan şeylerin ve doğru ve yanlış davranışların incelenmesidir. Yunanca “phílosophía” kelimesinden gelir, “bilgelik sevgisi” anlamına gelir. Yaşamın anlamını elde etmeyi amaçladığı için insan düşüncesinin en önemli alanlarından biridir.

Dünya Felsefe Günü, felsefi düşüncenin önemini kutlayarak tüm dünyadaki insanları felsefi miraslarını birbirleriyle paylaşmaya teşvik etmektedir. Her yıl Kasım ayının 3. perşembe günü kutlanır.

UNESCO için, felsefe, dünya barışına bağlı olan ilkelerin ve değerlerin kavramsal temellerini sağlar; demokrasi, insan hakları, adalet ve eşitlik. Dünya Felsefesi Günü’nü kurarken UNESCO, insan onuruna ve çeşitliliğine saygı gösteren uluslararası bir felsefi tartışma kültürünü teşvik etmeye çalışmaktadır. Gün, akademik değişimi teşvik eder ve küresel meseleleri ele almada felsefi bilginin katkısını vurgular.

Felsefe, barışçıl bir arada yaşamanın bu gerçek temellerini sağlamlaştırmaya yardımcı olur.

Dünya Felsefe Günü 2002 yılında UNESCO (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından aşağıdaki amaçlarla tanıtıldı:

  • Felsefeye ulusal, alt bölgesel, bölgesel ve uluslararası bağlılığı yenilemek;
  • Felsefi analiz, araştırma ve büyük çağdaş konularla ilgili çalışmaları teşvik etmek, böylece bugün insanlığa karşı gelen zorluklara daha etkin bir şekilde cevap vermek için;
  • Küreselleşmenin ya da modernleşmenin etkilerinden çok toplumlar için ortaya çıkan seçimlerde felsefenin önemi ve eleştirel kullanımının kamu bilincinin arttırılması;
  • Dünya çapında felsefe öğretiminin durumunu, eşitsiz erişime özel vurgu yaparak değerlendirmek;
  • Gelecek nesiller için felsefe öğretiminin evrenselleşmesinin önemini vurgulamak.

Birçok düşünür, “şaşkınlık” ın felsefenin kökü olduğunu belirtir. Gerçekten de, felsefe, insanların kendileri ve içinde yaşadıkları dünya tarafından hayrete düşme eğiliminden kaynaklanmaktadır.

Kendini bir tür “bilgelik” olarak gören bu alan, bizleri, düşüncenin kendisini yansıtmak, sürekli olarak doğrulanmış hakikatleri sorgulamak, hipotezleri doğrulamak ve sonuç çıkarmak için öğretir.

Yüzyıllar boyunca, her kültürde, felsefe kavramları, fikirleri ve analizleri doğurdu ve bu sayede eleştirel, bağımsız ve yaratıcı düşüncenin temelini oluşturdu.

Felsefe İle İlgili Şiirler

TOPRAK

Düşündüm avuçlayıp toprağı
Belki de bu
Eflatun’un beynidir
Belki hatmi çiçeği
Belki çınar yaprağı
Belki Ömer Hayyam’ın
Göz bebekleridir.

Toprak hep
Ne varsa aşka ve fikre dair
Toprak felsefe
Toprak şiir…

 

Dünya Felsefe Günü

İnsanlığın Dayanağı Felsefe

‘Bilgi sevgisi’dir, Türkçe anlamı,

İnsanlığın dayanağı, felsefe;

Savaşların, şiddetlerin önlemi

Zihinlerin dayanağı, felsefe.

Bilgi alanının, en eskisi o,

İnsan hayatının, destekçisi o;

Küresel yaşamın, güvencesi o

Kitlelerin, dayanağı, felsefe.

Bilimsel gelişme yolunu açar,

Sorun aydınlatan, ışıklar saçar;

Türlü zorbalıklar, önünden kaçar

Uygarlığın dayanağı, felsefe.

Tüm yaşamımızı, anlamlı kılan,

Etkinliklerin en, seçkini olan;

Sorunlarımıza, çareler bulan

Toplumların dayanağı, felsefe.

Farklı düşüncenin, farklı görüşün,

Türlü rekabetin, türlü yarışın;

Hoşgörü kaynağı, her davranışın

Gönüllerin dayanağı, felsefe.

Naim YALNIZ

 

Yazar Hakkında

ÖĞRETMEN

22 yıllık öğretmenlik deneyimi bulunan Masal GAZİOĞLU'nun son projesi http://www.ogretmenogrenci.com/ sitesidir. Sitede de baş yazar olarak görev yapmaktadır.

Yorum Ekle

Yorum göndermek için buraya tıklayın