Ana sayfa » Atasözü Nedir? Atasözü Özellikleri ve Anlamları
ATASÖZLERİ ve ANLAMLARI

Atasözü Nedir? Atasözü Özellikleri ve Anlamları

Atasözleri, törelere, geleneklere, tecrübelere, akla ve gerçeğe dayanır. Halkın ortak düşüncesini, inancını, duyusunu, ahlak anlayışını, kültürünü, felsefesini yansıtırlar. Kültürün aynasıdırlar

Atasözünün tanımı: Atasözü, milletlerin asırlarca süren deneyimlerinden ve gözlemlerinden elde ettikleri yargılarını, ortak düşünce ve tutumlarını yansıtan; içinde mecazi bir anlam barındıran, eğitici ve öğretici pedegojik-didaktik) vasfı bulunan kalıplaşmış, kısa ve özlü söz; eş. Darb-ı mesel (ç. :Durub-ı emsal), Mesel, Sav.

Atasözlerinin Özellikleri:

Bu sözler törelere, geleneklere, tecrübelere, akla ve gerçeğe dayanır. Halkın ortak düşüncesini, inancını, duyusunu, ahlak anlayışını, kültürünü, felsefesini yansıtırlar. Kültürün aynasıdırlar. Eğitici ve öğreticidirler. Genellikle mecazi bir anlam taşırlar. Anonimdirler. Halk arasında dilden dile dolaşarak gelecek kuşaklara aktarılırlar. Söz ve mâna sanatlarıyla (seci, tezat, cinas, Akisakis, mübalağa) örülmüşlerdir. Kalıplaşmış, doğal (tabii), kısa ve özlü sözlerdir.

Türk Atasözleri üzerine yapılmış çalışmalar:

Teshil Risalesi: Bizde atasözlerine ait ilk yazma eserdir. Mevlana Şemsettin’e aittir. 1480 de yazılan bu eserde 695 atasözü vardır.

Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Milli kütüphanemizin bazı demirbaş yazmalarıyla, halk şairlerinin (Atasözü destanları) ve divan şairlerinin (Manzume-i durub-ı Emsaliye) gibi denemeleri bir yana bıkarılırsa, gerçek anlamıyla, ilk atasözü kitabıdır. İlk baskısı 1863’de, İkinci baskısı 1870’de, üçüncü baskısı da -Ebüzziya Tevfik’in katıp karıştırdıklarıyla – 1884’de basılmıştır. Bu eserde 1800 atasözü vardır.

Türk Atalar Sözü: Yeni Türk harfleriyle bu alanda ilk basılan eserdir. Muzaffer Lütfü Bey’e aittir. 1928’de basılmıştır.

Türk Ata Sözleri, Mustafa Nihad Özön, 1952

Türk Atalar Sözü ve Deyimleri, Feridun Fazıl Tülbentçi, 1963

Atasözleri Sözlüğü, Ömer Asım Aksoy, 1965

A Harfi ile Başlayan Atasözleri
B Harfi ile Başlayan Atasözleri
C Harfi ile Başlayan Atasözleri
Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri
D Harfi ile Başlayan Atasözleri
E Harfi ile Başlayan Atasözleri
F Harfi ile Başlayan Atasözleri
G Harfi ile Başlayan Atasözleri
H Harfi ile Başlayan Atasözleri
I Harfi ile Başlayan Atasözleri
İ Harfi ile Başlayan Atasözleri
K Harfi ile Başlayan Atasözleri
L Harfi ile Başlayan Atasözleri
M Harfi ile Başlayan Atasözleri
N Harfi ile Başlayan Atasözleri
O Harfi ile Başlayan Atasözleri
Ö Harfi ile Başlayan Atasözleri
P Harfi ile Başlayan Atasözleri
R Harfi ile Başlayan Atasözleri
S Harfi ile Başlayan Atasözleri
Ş Harfi ile Başlayan Atasözleri
T Harfi ile Başlayan Atasözleri
U Harfi ile Başlayan Atasözleri
Ü Harfi ile Başlayan Atasözleri
V Harfi ile Başlayan Atasözleri
Y Harfi ile Başlayan Atasözleri
Z Harfi ile Başlayan Atasözleri

Yazar Hakkında

ÖĞRETMEN

22 yıllık öğretmenlik deneyimi bulunan Masal GAZİOĞLU'nun son projesi http://www.ogretmenogrenci.com/ sitesidir. Sitede de baş yazar olarak görev yapmaktadır.

Yorum Ekle

Yorum göndermek için buraya tıklayın