Ana sayfa » 7 Nisan Dünya Sağlık Günü
BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR

7 Nisan Dünya Sağlık Günü

7 Nisan Dünya Sağlık Gününde, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation / WHO), belirlediği bu yılki konu diyabet.

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation / WHO), her yıl kuruluş günü olan 7 Nisan’da bir sağlık konusuna öncelik veriyor.

Her yıl Nisan’ın 7′ si, “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaktadır. “Diyabet” alanında yapılan araştırmalar, her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkardıkça, “Diyabet”in genel sağlığımız için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, tüm dünyada dikkatleri “Diyabet”in önemine çekmek ve Diyabet ile ilgili konulara yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla, 2016 yılı için 7 Nisan günü, “Dünya Sağlık Diyabet Günü” olarak belirlenmiştir.

Dünya Sağlık Günü 2016: Anahtar Mesajlar

1) Diyabet salgını; düşük ve orta gelirli ülkelerde hızla olmakla birlikte, birçok ülkede artmaktadır.

2)Diyabet vakalarının büyük bir kısmı önlenebilir. Basit yaşam tarzı değişiklikleri ile Tip 2 diyabet başlangıcının geciktirileceği kanıtlanmıştır. Normal vücut ağırlığının korunması, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı bir beslenme diyabet riskini azaltmaktadır.

3)Diyabet tedavi edilebilir bir hastalıktır. Diyabet komplikasyonları önlenebilir ve kontrol edilebilir. Tanı erişimin artırılması, diyabetli bireylerin öz-yönetim eğitimi ve uygun fiyatlı tedavi hayati unsurlardır.

4)Küresel Sürdürülebilir Kalkınmanın 3. hedefi olan  2030 yılına kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin üçte bir oranına düşürülmesi hedefine ulaşmak için diyabetin önlenmesi ve tedavisi oldukça önemlidir. Bu konuda toplumda bir çok sektöre; hükümete, işverenlere, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, medya ve bireylere görev düşmektedir.

Diyabet nedir?

Diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ölümlere ve engelliliğe yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaşam boyu izlem ve tedavi gerektirir.

Diyabet; pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten hücrelerin azalması ile devam eden bir hastalıktır. İnsülin ise vücutta kan şekerini düzenleyen ve yaşam için zorunlu olan bir hormondur. En sık görülen 2 diyabet türü Tip 1 Diyabet ve Tip 2 diyabettir. ip 1 diyabet, genellikle erken yaşlarda başlar, tanıdan itibaren mutlaka insülin kullanılmalıdır. Tip 2 diyabet, genellikle daha ileri yaşlarda (35 yaş ve üzeri) başlar. Ortaya çıkışında sağlıksız yaşam biçimi davranışları ve aile öyküsünün etkili olduğu, beslenme, egzersiz ve anti-hiperglisemik ilaçlarla tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Diyabet iyi kontrol edilemediğinde, vücuttaki tüm organlara zarar verebilmektedir. Bir yandan kan damarlarının yapısını bozarak göz, böbrek ve sinirleri etkilemekte, diğer yandan kalp hastalığı, inme nedeniyle de erken ölümlere neden olabilmektedir. Körlük, böbrek yetersizliği, bunama ve ayak sorunlarının en önemli nedenlerinden biridir. Kan şekerinin normal sınırlarda tutulması, komplikasyonların ortaya çıkmasını geciktirebileceği gibi aynı zamanda önleyebilir.

2008 yılında, dünyada tahminen 347 milyon diyabetli birey vardı ve yaygınlığı özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde artmakta idi.2012 yılında, diyabet tüm dünyada1.5 milyon ölüme neden oldu ve bu ölümlerin %80’inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelere ait idi.2030 yılında ise diyabetin  tüm dünyada ölüm nedenlerinden 7. sıraya geleceği öngörülmektedir.

Kaynak: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/event/en/

Yazar Hakkında

ÖĞRETMEN

22 yıllık öğretmenlik deneyimi bulunan Masal GAZİOĞLU'nun son projesi http://www.ogretmenogrenci.com/ sitesidir. Sitede de baş yazar olarak görev yapmaktadır.

Yorum Ekle

Yorum göndermek için buraya tıklayın