Ana sayfa » 5. SINIF TÜRKÇE KAZANIM TESTİ – TEST – 1 (Sözcükte Anlam – 1 / Çok Anlamlılık)
5. SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ E-TEST

5. SINIF TÜRKÇE KAZANIM TESTİ – TEST – 1 (Sözcükte Anlam – 1 / Çok Anlamlılık)

5. sınıf Türkçe konuları eğitim-öğretim yılı müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda listelenmiştir. 5 Sınıf Türkçe kazanım kavrama testi 1. konu (Sözcükte Anlam - 1 / Sözcükte Anlam)

Kelimeler, anlam özelliklerine göre gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam olmak üzere üç başlıkta incelenir:

1. Gerçek (Temel) Anlam
Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama, sözlük anlamı da denir.

2. Mecaz Anlam
Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut anlam kazanır.

3. Terim Anlam
Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı anlama terim anlam adı verilir.

5. sınıf Türkçe konuları 2018-2019 eğitim-öğretim yılı müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda listelenmiştir. 5 Sınıf Türkçe kazanım kavrama testi 1. konu (Sözcükte Anlam – 1 / Çok Anlamlılık)

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?

 
 
 
 

2. I. İhtiyarın mutluluğu gözlerine yansımıştı.
II. Zehra doğum gününü unutan annesine kırılmıştı.
III. Heyecandan elindeki bardağı yere düşürmüştü.
IV. Güneş, masmavi denizin üstünde parlıyordu.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 
 
 
 

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 
 
 
 

4. Bu olayı biraz kurcalayıp gerçekleri ortaya çıkaracağım. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kırmızı sözcükle yay ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?

 
 
 
 

6. Çok yorucu bir gündü. (I) O gün matematik dersinde (II) kesirleri (III)işlemiştik. Epeyce kafa patlattığımız için daralmıştık.(IV)

Bu parçada numaralanmış sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 

7. I. Kitap ince olduğu için hemen bitmişti.
II. Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu.
III. Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi.
IV. Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

 
 
 
 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “açılmak” sözcüğü
“gereken güce ulaşmak” anlamında kullanılmıştır?

 
 
 
 

9. “Daha” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde “Daha üzerini bile giyinmemişsin.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

 
 
 
 

10. • Neredeyse bürodaki bütün işleri ben çeviriyorum.
• Evin bahçesini örgülü telle çevirmişlerdi.
• Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sordu.
Aşağıdakilerden hangisi, “çevirmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

 
 
 
 

11. “Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çok üzülmek” anlamında kullanılmıştır?

 
 
 
 

12. I. Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi.
II. Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.
III. Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.
IV. Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde “silmek” sözcüğü “ilişkisini koparmak, yok saymak” anlamında kullanılmıştır?

 
 
 
 

Yazar Hakkında

ÖĞRETMEN

22 yıllık öğretmenlik deneyimi bulunan Masal GAZİOĞLU'nun son projesi http://www.ogretmenogrenci.com/ sitesidir. Sitede de baş yazar olarak görev yapmaktadır.

Yorum Ekle

Yorum göndermek için buraya tıklayın